OSTATECZNE WYNIKI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ- IV NABÓR

Poniżej prezentujemy ostateczne wyniki oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej- IV NABÓR