Pożyczka Antykryzysowa REACT-EU

Pożyczka Antykryzysowa REACT-EU

Uwaga Przedsiębiorcy!

29 listopada 2022 r. Konsorcjum w składzie Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. z siedzibą w Chrzanowie (Lider) oraz Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu uruchomiło nabór wniosków na Pożyczki Antykryzysowe REACT-EU.

Pożyczki udzielane dla przedsiębiorstw z sektora MŚP prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego, które planują inwestycje w celu zwiększenia zdolności (odporności) do prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach kryzysowych.

Pożyczki finansowane są z wkładu Funduszu Funduszy (FF) utworzonego z budżetu środków europejskich, przekazanych przez Województwo Małopolskie do Małopolskiego Funduszu Rozwoju, który pełni rolę Menadżera FF, na podstawie Umowy o Finansowaniu w ramach działania 14.2 „REACT-EU dla gospodarki – instrumenty finansowe dla MŚP” – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Pożyczka może być przeznaczana na finansowanie przedsięwzięć gospodarczych, ekonomicznie rentownych, realizowanych przez małopolskie MŚP, w szczególności na pokrycie
wydatków inwestycyjnych na terenie województwa małopolskiego i dotyczących co najmniej jednego ze wskazanych przedsięwzięć:
a) rozszerzania zakresu prowadzonej działalności gospodarczej na obszary zwiększające szanse na przetrwanie przedsiębiorstwa w sytuacjach kryzysowych;
b) utworzenia nowych lub odbudowy utraconych kanałów dystrybucji;
c) przekwalifikowania przedsiębiorstwa na nowy obszar/obszary działalności gospodarczej;
d) zmiany modelu prowadzenia działalności gospodarczej;
e) wdrożenia/rozbudowy zakresu wykorzystania w działalności przedsiębiorstwa tzw. e-handlu lub innych rozwiązań cyfrowych zwiększających konkurencyjność;
f) wykorzystywania w działalności OZE;
g) inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej.

 

Wnioski o pożyczkę można składać w siedzibie Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej

34-200 Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 175

 

Sekretariat Centrala: Tel.: +48 (33) 874-11-03

 

Dokumenty do pobrania:

 

Adres strony internetowej Pośrednika Finansowego:

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej (armz.pl)

CBMZ