POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA POIR W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM – NABÓR

POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA POIR W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM – NABÓR

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 03 marca 2022 r. o godzinie 8:00 Konsorcjum w składzie Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (Lider Konsorcjum), Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. z siedzibą w Sosnowcu, Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, Stowarzyszenie „Bielskie Centrum Przedsiębiorczości” z siedzibą w Bielsku-Białej, Fundacja Rozwoju Regionu Rabka z siedzibą w Rabce, Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej, Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu oraz Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. z siedzibą w Chrzanowie uruchomi nabór wniosków na Pożyczki Płynnościowe POIR. 

Nabór trwać będzie od 3 marca 2022 r. od godziny 8:00 do 7 marca 2022 r. do godziny 24:00. Prosimy zapoznać się z warunkami składania wniosków.

Udostępniamy GENERATOR WNIOSKÓW POŻYCZKOWYCH (https://www.plynnosciowa.pl/), służący do składania wniosków drogą elektroniczną. W generatorze została udostępniona możliwość przygotowania wniosków natomiast  ich złożenie będzie możliwe w momencie otwarcia naboru.

Skorzystanie z możliwości składania wniosku w GENERATORZE WNIOSKÓW POŻYCZKOWYCH wymaga rejestracji i wyrażenia zgód na przetwarzanie danych osobowych. Link aktywacyjny zostanie wysłany na adres e-mail użyty podczas rejestracji.

Do wniosku przygotowanego w GENERATORZE WNIOSKÓW POŻYCZKOWYCH konieczne będzie dołączenie przynajmniej obligatoryjnych załączników oraz formularzy zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regulaminie Udzielania Pożyczek z Funduszu Pożyczkowego: „Pożyczka Płynnościowa POIR”.

Przeprowadzone testy funkcjonowania GENERATORA WNIOSKÓW POŻYCZKOWYCH wskazują na jego prawidłową pracę w środowisku najbardziej popularnych przeglądarek z najnowszymi uaktualnieniami, tj. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari. Informujemy, że proces składania wniosków jest zabezpieczony dwoma poziomami weryfikacji/bezpieczeństwa tj. podania danych firmy oraz Systemem Google reCAPTCHA. Informujemy również, iż ze względów bezpieczeństwa system nie pozwala na jednoczesne korzystanie z kilku zakładek lub przeglądarek. W takich przypadkach sesja użytkownika jest przerywana, a wprowadzone dane (o ile nie zostały zapisane) będą utracone.

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU

Wnioski można składać w okresie ogłoszonego naboru. Termin ogłoszenia naboru zostanie podany do publicznej wiadomości na stronach internetowych i w punktach naboru wniosków w/w Uczestników Konsorcjum. Regulamin dopuszcza dwie formy składania wniosków, tj.:

 

Regulamin i dokumentacja zw. z Pożyczką Płynnościową POIR:

Regulamin Udzielania Pożyczek z Funduszu Pożyczkowego: „Pożyczka Płynnościowa POIR”

Załącznik nr 1 do Regulaminu Metryka Instrumentu Finansowego

Załącznik nr 2 do Regulaminu Karta produktu

Załącznik nr  3 do Regulaminu Zasady przeprowadzania kontroli u Ostatecznych Odbiorców

Załącznik nr 14 do Regulaminu Umowa Inwestycyjna

Załącznik nr 15 do Regulaminu Dyspozycja wypłaty

Załącznik nr 16 do Regulaminu Zestawienie wydatków

Załącznik nr 17 do Regulaminu Procedura Windykacyjna

Tabela opłat i prowizji

Komunikat Komisji Europejskiej o wysokości stopy bazowej LINK: https://uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php

 

Formularz wniosku i załączniki do wniosku:

Załącznik nr 4 do Regulaminu Wniosek o pożyczkę

Załącznik nr 5 do Regulaminu Formularz informacji przy COVID-19

Załącznik nr 6 do Regulaminu Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP

Załącznik nr 7 do Regulaminu BIG

Załącznik nr 8 do Regulaminu Kwestionariusz osobisty wnioskodawcy i współmałżonka

Załącznik nr 9 do Regulaminu Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 10 do Regulaminu Oświadczenie o niezaleganiu na dzień 31.12.2019

Załącznik nr 11 do Regulaminu Oświadczenie o niezaleganiu na dzień składania

Załącznik nr 12 do Regulaminu Wzór arkusza finansowego

Załącznik nr 12 do Regulaminu Wzór arkusza finansowego (Excel)

Załącznik nr 13 do Regulaminu Oświadczenie o prawdziwości przedstawionych danych

Załącznik nr 18 do Regulaminu Oświadczenie poręczyciela i współmałżonka

Załącznik nr 19 do Regulaminu Zapotrzebowanie na płynność

Załącznik nr 19 do Regulaminu Zapotrzebowanie na płynność (Excel)

Załącznik nr 20 do Regulaminu Oświadczenie o korzystaniu z pożyczki POIR