POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA POIR W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM – lista wniosków

POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA POIR W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM – lista wniosków

Poniżej przedstawiamy listy wniosków złożonych w ramach przeprowadzonego Naboru w dniach 03.03-07.03.2022r.:

Podstawowa Lista Wniosków

Rezerwowa Lista Wniosków

Lista pozostałych wniosków

Łączna wartość wszystkich złożonych wniosków wyniosła ponad 151 mln zł (375% alokacji).

Zgodnie z Regulaminem Udzielania Pożyczek z Funduszu Pożyczkowego:  „Pożyczka Płynnościowa POIR” wnioski z Podstawowej Listy Wniosków zostaną poddane ocenie formalnej w pierwszej kolejności. Na etapie oceny formalnej każdy z Konsorcjantów procesujący dany wniosek będzie kontaktował się indywidualnie z Wnioskodawcą.