Projekt ,,Akademia Kompetencji Menadżera – makroregion 3: woj. małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie”

Projekt ,,Akademia Kompetencji Menadżera – makroregion 3: woj. małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie”

Szanowni Państwo,

 

Pragniemy poinformować, że Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości realizuje projekt ,,Akademia Kompetencji Menadżera – makroregion 3: woj. małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie” dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Celem Projektu jest zwiększenie dostępności usług rozwojowych dla mikro, małych i średnich firm  z województw małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego, służących podniesieniu kompetencji kadry menadżerskiej. Dofinansowanie wynosi do 80% kosztów szkoleń  i doradztwa.

Projekt jest skierowany do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw, którzy:

  • należą do sektora MMŚP;
  • posiadają siedzibę na terenie woj. małopolskiego, świętokrzyskiego lub podkarpackiego; 
  • planują objęcie wsparciem właścicieli przedsiębiorstw, osoby zajmujące stanowiska kierownicze lub przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze.

 

Wsparcie w  ramach Projektu możliwe jest w DWÓCH OPCJACH:

OPCJA A – dotyczy MŚP, które nie mają opracowanej Analizy potrzeb rozwojowych. MŚP może otrzymać wsparcie na opracowanie Analizy oraz na szkolenia dla kadry menadżerskiej.

OPCJA B – dotyczy MŚP, które mają opracowaną  Analizę potrzeb rozwojowych. MŚP może otrzymać wsparcie na szkolenia dla kadry menadżerskiej.

 

W 2021 roku planowane są minimum 4 nabory. Szczegóły dostępne są na stronie www.opiwpr.org.pl/projekty/akademia oraz pod numerem tel. 41 378 13 16 oraz 15 833 34 00.

 

Załączniki:

notatka dla firm Akademia

PLAKAT