Projekt „Mój zawód, moja przyszłość, mój sukces”

„Na terenie woj. małopolskiego ruszyła realizacja projektu dla młodych osób pozostających bez pracy – „Mój zawód, moja przyszłość, mój sukces”.

Projekt zakłada wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób mieszkających na terenie woj. małopolskiego. Kluczowe etapy projektu obejmują:

  • Wyznaczenie z ekspertem ŚCIEŻKI ZAWODOWEJ uczestnika
  • podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w CERTYFIKOWANYCH SZKOLENIACH
  •  uczestnictwo w 3-miesięcznych STAŻACH
  • zdobycie PRACY

Wszystkie działania realizowane w projekcie są dla uczestników BEZPŁATNE.

Osobom, które uczestniczą w stażach / szkoleniach wypłacane jest STYPENDIUM. Organizator pokrywa również koszty niezbędnych badań lekarskich oraz koszty dojazdów uczestników na szkolenia i staże.

Szczegółowe informacje dostępne są: