Projekt „Zostań małopolskim przedsiębiorcą II”

Projekt „Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą II” powstał jako kontynuacja działania na rzecz promocji przedsiębiorczości i samozatrudnienia zainicjowanego w projekcie „Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą”. Projekt jest realizowany w ramach Konsorcjum przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Partnerstwie z 8 instytucjami otoczenia biznesu działającymi na terenie całego województwa małopolskiego.

  • Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet 6 „Rynek pracy otwarty na wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”,
  • Celem projektu jest aktywne wspieranie zatrudnienia poprzez stymulowanie powstawania na terenie małopolski mikroprzedsiębiorstw (co najmniej 440, w tym innowacyjnych.
  • Czas trwania projektu: styczeń 2010 – czerwiec 2012
  • Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej jest partnerem projektu i jest odpowiedzialne za jego realizację na terenach powiatu suskiego i wadowickiego.
« wróć do listy newsów