Projekt „Zostań małopolskim przedsiębiorcą”

Projekt „Zostań małopolskim przedsiębiorcą” jest realizowany w ramach Konsorcjum przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Partnerstwie z 8 instytucjami otoczenia biznesu działającymi na terenie całego województwa małopolskiego.

  • Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 6 „Rynek pracy otwarty na wszystkich” Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.
  • Głównym celem projektu jest stworzenie korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości w Małopolsce poprzez zastosowanie kompleksowych form wsparcia na rzecz 405 osób planujących założenie firmy na terenie Małopolski.
  • Czas trwania projektu: Listopad 2008 – Luty 2011.
  • Całkowita wartość projektu: 19 841 366,60zł
  • Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej jest partnerem projektu i jest odpowiedzialne za jego realizację na terenach powiatu suskiego i limanowskiego.