Ruszył V nabór do Projektu „Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II”

Ruszył V nabór do Projektu „Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II”

Już od 2 października 2018 roku zapraszamy Państwa do składania formularzy rekrutacyjnych w ramach V naboru projektu „Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II”. Nabór potrwa do 8 października 2018 r.

Złóż wniosek i to właśnie TY zgarnij bezzwrotnego dofinansowania w wysokości 27.000 zł na uruchomienie własnej firmy !!!

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami rekrutacyjnymi dostępnymi na stronie projektu  www.podhalanskiprzedsiebiorca.pl

Projekt „Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II” realizowany w ramach Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Poddziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji.