Uwaga! Małopolskie Bony Rozwojowe!

Wspierając przedsiębiorców i ich pracowników Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego zachęca do dalszego rozwoju i kształcenia i skorzystania  z dofinansowania do szkoleń, doradztwa czy studiów podyplomowych. Dzięki projektowi „Małopolskie Bony Rozwojowe” przedsiębiorcy i ich pracownicy mogą uzyskać bezzwrotne wsparcie, nawet do 80% wartości godziny szkoleniowej wycenionej na 45 zł. To przedsiębiorcy wybierają z Bazy Usług Rozwojowych PARP konkretne usługi, z których na danym etapie rozwoju firma chce skorzystać. Od momentu podpisania umowy i wpłaty wkładu własnego przedsiębiorca ma rok – 360 dni – na wykorzystanie otrzymanych bonów rozwojowych.

Zapraszamy na stronę www.mbon.pl  lub do kontaktu z infolinią  12 307 32 15 w godzinach 8.00-16.00

Projekt nie ma charakteru konkursowego. Wystarczy więc, że przedsiębiorca spełnia kryteria dostępu aby skorzystać ze wsparcia.

Zapraszamy!