UWAGA!!! NOWY FUNDUSZ POŻYCZKOWY! Wsparcie ze środków EFRR i Budżetu Państwa dla MŚP działających na rynku powyżej 24 miesięcy.

 

 

Wsparcie ze środków EFRR i Budżetu Państwa dla MŚP działających na rynku powyżej 24 miesięcy. 

Konsorcjum w składzie:

 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
 • Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
 • Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej,
 • Fundacja Rozwoju Regionu Rabka,
 • Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.,
 • Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.,

oferuje korzystny program pożyczkowy z przeznaczeniem na przedsięwzięcia inwestycyjne mające na celu rozwój/rozbudowę przedsiębiorstw, przedsięwzięcia prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, zwiększające skalę działalności oraz prowadzące do wzrostu zasięgu oferty poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu.

Dla kogo? Mikro, małe i średnie firmy z regionu Małopolski, prowadzące działalność powyżej 24 miesięcy

Ile? Maksymalnie kwota 1 mln złotych

Warunki:

 • na okres 84 miesięcy z możliwością skorzystania z karencji na spłatę kapitału 6 miesięcy
 • oprocentowanie od 2,85  w skali roku (oprocentowanie stałe w całym okresie pożyczkowym) 
 • preferencyjne oprocentowanie 1,85 dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenach o niskiej aktywności gospodarczej oraz w zakresie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji
 • wkład własny nie jest wymagany
 • brak prowizji za udzielenie pożyczki
 • zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, zabezpieczenie może mieć m.in. formę: poręczenia osoby trzeciej, wg prawa cywilnego, przewłaszczenia rzeczy na zabezpieczenie, zastawu zwykłego bądź rejestrowego, hipoteki na nieruchomości, itp. Wartość proponowanego zabezpieczenia powinna być dostosowana do wnioskowanej kwoty pożyczki.

 

DO POBRANIA:

 1. Regulamin: pobierz
 2. Wyciąg z istotnych postanowień Umowy Operacyjnej: pobierz
 3. Deklaracja bezstronności: pobierz
 4. Wykaz obszarów o niskim poziomie aktywności gospodarczej w województwie małopolskim: pobierz
 5. Wzór wniosku o pożyczkę: pobierz
 6. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych: pobierz
 7. Oświadczenie o nieubieganiu się o pomoc na te same koszty na jakie złożono wniosek o pożyczkę: pobierz  
 8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis: pobierz
 9. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis: pobierz 
 10. Biznes plan wraz z właściwym arkuszem finansowym: pobierz
  • wersja dla księgi przychodów i rozchodów: pobierz
  • wersja dla ryczałtu lub karty podatkowej: pobierz
  • wersja dla ksiąg handlowych: pobierz
  • arkusz finansowy 12 miesięcy (stosowany zamiennie): pobierz
  • Kwestionariusz osobowy Wnioskodawcy: pobierz
  • Zaświadczenie o dochodach dla poręczyciela: pobierz
  • Wzór umowy: pobierz
  • Karta produktu: pobierz

 

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELAJĄ:

Agnieszka Polak – a.grabiec@centrump-sucha.pl

Dorota Augustyn – d.augustyn@centrump-sucha.pl

Marta Talik – m.talik@centrump-sucha.pl

Michał Stasik – m.stasik@funduszskawa.pl
 
W siedzibie Stowarzyszenia: codziennie (poniedziałek- piątek) w godzinach 8.00 – 16.00, 
Telefonicznie pod numerem: +48 33 874-11-03 lub +48 501-609-564

 

ZAPRASZAMY!!!