Uwaga Przedsiębiorcy! Już wkrótce rusza nowy Fundusz Pożyczkowy „SKAWA+”

Uwaga Przedsiębiorcy! Już wkrótce rusza nowy Fundusz Pożyczkowy „SKAWA+”

Uprzejmie informujemy, że już niebawem uruchamiamy nowy Fundusz Pożyczkowy „SKAWA+”.

Pożyczka będzie skierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Małopolski.

Maksymalna wartość jednostkowej pożyczki nie może przekroczyć 1.000.000,00 zł.

Pożyczka może być przeznaczana na finansowanie przedsięwzięć gospodarczych, ekonomicznie rentownych, realizowanych przez małopolskie MŚP, w szczególności na pokrycie z tego tytułu ich wszelkich wydatków bieżących i inwestycyjnych na terenie województwa małopolskiego. 

Dokumentację Funduszu, w tym Regulamin i niezbędne formularze, opublikujemy w najbliższych dniach.