Uwaga Przedsiębiorcy! Wznowienie Pożyczki Płynnościowej POIR!

Uwaga Przedsiębiorcy! Wznowienie Pożyczki Płynnościowej POIR!

Uwaga Przedsiębiorcy!

Informujemy, że pożyczka z programu Tarczy Antykryzysowej Pożyczka Płynnościowa POIR będzie ponownie dostępna!

Nabór wniosków pożyczkowych rozpocznie się dnia 05.08.2020 r. od godziny 8.00

Wnioski można składać wyłącznie osobiście lub przesyłać na adres e-mailowy: sekretariat@centrump-sucha.pl

Pożyczka Płynnościowa POIR jest udzielana bez jakichkolwiek opłat i prowizji.

W ramach w/w instrumentu instrumentu finansowego Stowarzyszenie „ Samorządowe Centrum
Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej będzie obsługiwało mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego.

Dokumenty do pobrania:

1.Regulamin

2. Umowa Pożyczki POIR- wzór,

3.Formularz wniosku o pożyczkę

4. Kwestionariusz osobisty

5. Biznesplan pełna rachunkowość

6. Biznesplan uproszczona rachunkowość

7. COVID-19-uproszczony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc

8. Deklaracja pochodzenia środka trwałego

9. Oświadczenie do hipoteki

10. Oświadczenie dot. kosztów windykacji

11. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP

12. Oświadczenie poręczyciela i współmałżonka poręczyciela.

13. Oświadczenie współmałżonka pożyczkobiorcy

14. Komunikat Komisji Europejskiej

15. Obowiązek informacyjny

16. Upoważnienie Big

17. Karta Produktu

18.Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami  na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych