Wesołych Świąt!

Wesołych Świąt!

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego

Narodzenia i Nowego Roku życzymy

wszystkim naszym Klientom, Partnerom

i Sympatykom szczęścia, zdrowia, spokoju

oraz wszelkiej pomyślności w życiu

osobistym i sukcesów w pracy zawodowej.

Życzą

Zarząd oraz Pracownicy Stowarzyszenia „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości  i Rozwoju”

w Suchej Beskidzkiej