Wyniki rekrutacji II tury projektu „Małopolski Biznesmen”

Wyniki rekrutacji II tury – czerwiec 2010 r. do projektu pn. „Małopolski Biznesmen”
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia,
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej

Pliki do pobrania: