XI nabór do Projektu „Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II”

XI nabór do Projektu „Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II”

Już od 5 lipca 2019 roku zapraszamy Państwa do składania formularzy rekrutacyjnych w ramach XI naboru do projektu „Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II”. Nabór potrwa do 15 lipca 2019 r.
Złóż wniosek i to właśnie TY zgarnij bezzwrotne dofinansowanie na uruchomienie własnej firmy !!!
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami rekrutacyjnymi dostępnymi na stronie projektu www.podhalanskiprzedsiebiorca.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Poddziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji.