Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Przygotowanie i prowadzenie Punktu Naboru Wniosków w Krakowie w ramach projektu Fundusz Pożyczkowy” „Nowy Małopolski Przedsiębiorca”

Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Przygotowanie i prowadzenie Punktu Naboru Wniosków w Krakowie w ramach projektu Fundusz Pożyczkowy” „Nowy Małopolski Przedsiębiorca”, realizowanym w ramach projektu „Nowy Małopolski Przedsiębiorca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 

DO POBRANIA

1. Zaproszenie -Zapytanie Ofertowe

2. Załącznik Nr 1 – Uproszczona Specyfikacja

3. Załącznik Nr 2 – Regulamin Funduszu Pożyczkowego Nowy Małopolski Przedsiębiorca

4. Załącznik Nr 3 –  Wzór wniosku o pożyczkę

5. Załącznik Nr 4 – Formularz cenowy – Oferta

6. Załącznik Nr 5 – Projekt Umowy

7. Załącznik Nr 6 – Wykaz świadczonych usług

8. Załącznik Nr 7 – Wykaz osób