„Beskid”

Fundusz pożyczkowy zrealizowany ze środków własnych Stowarzyszenia SCPiR.