Małopolski Biznesmen

Projekt „Małopolski Biznesmen” realizowany był  na terenie całego województwa małopolskiego. Liderem Projektu była Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., która realizowała projekt w partnerstwie z:

  1. Stowarzyszenie Aktywizacji Społeczno – Gospodarczej Małopolskie Forum Pracy – Kraków
  2. Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.
  3. Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego Oddział w Tarnowie
  4. Stowarzyszenie „ Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej
  5. Chrzanowska Izba Gospodarcza

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 6 „Rynek pracy otwarty na wszystkich” Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. Głównym celem projektu było stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i podejmowania samozatrudnienia wśród mieszkańców całego Województwa Małopolskiego.

Osiągnięty został poprzez realizację celu szczegółowego polegającego na stworzeniu warunków do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej poprzez zdobycie niezbędnej wiedzy podczas szkoleń, doradztwa oraz uzyskanie wsparcia finansowego przez osoby fizyczne zamieszkujące i/lub uczące się i/lub pracujące na terenie Województwa Małopolskiego.

Czas trwania projektu: Październik 2009 – Wrzesień 2011. Całkowita wartość projektu: 3 999 995,20 zł.