Pożyczka dla Przedsiębiorców 24+

Wsparcie ze środków EFRR i Budżetu Państwa dla MŚP działających na rynku powyżej 24 miesięcy.

Projekt zrealizowany w ramach „Zintegrowanego Projektu wsparcia Instrumentów Finansowych w Małopolsce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa: Przedsiębiorcza Małopolska, Poddziałanie 3.4.2 Instrumenty finansowe dla MŚP – powyżej 24 miesięcy.

Projekt był realizowany w ramach Konsorcjum w składzie:

  • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
  • Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
  • Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej,
  • Fundacja Rozwoju Regionu Rabka,
  • Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.,
  • Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.

Głównym celem projektu była możliwość skorzystania przez mikro, małe i średnie firmy z regionu Małopolski z korzystnego programu pożyczkowego z przeznaczeniem na przedsięwzięcia inwestycyjne mające na celu rozwój/rozbudowę przedsiębiorstw, przedsięwzięcia prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, zwiększające skalę działalności oraz prowadzące do wzrostu zasięgu oferty poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu.