Pożyczka dla Start-Upów

„Wsparcie ze środków EFRR i Budżetu Państwa dla MŚP działających na rynku do 24 miesięcy”

Projekt zrealizowany w ramach „Zintegrowanego Projektu wsparcia Instrumentów Finansowych w Małopolsce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa: Przedsiębiorcza Małopolska, Poddziałanie 3.4.1 Instrumenty Finansowe dla MŚP – wczesna faza rozwoju.

Projekt był realizowany w ramach Konsorcjum w składzie:

  • Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej,
  • Fundacja Rozwoju Regionu Rabka,
  • Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.

Celem projektu było wsparcie inwestycyjne i wspomaganie rozwoju kolejnych etapów dojrzałości gospodarczej przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju.