Wsparcie z programów krajowych

Umowa dotacji przeznaczonej na udzielanie pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych w 2001r.”. Dotacja PARP w wysokości 3,5 mln zł. Okres realizacji wrzesień 2001r. do listopad 2001r. Udzielono 72 bezprocentowe pożyczki przedsiębiorcom z woj. Małopolskiego na ponad 3,5 mln zł., z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi w 2001r. Okres spłaty pożyczki wynosił od 18 do 48 miesięcy.

Umowa dotacji przeznaczonej na udzielenie pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych w 2001r„. Dotacja Ministerstwa Gospodarki w wysokości ponad 0,6 mln. zł. Okres realizacji grudzień 2001r. Udzielono 24 bezprocentowe pożyczki na kwotę równą wysokości dotacji.

Projekt „Doradztwo dla Małych i Średnich Przedsiębiorców prowadzących i rozwijających pozarolniczą działalność gospodarczą”. Realizowany w 2001r. na podstawie umowy z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. Udzielono 510 porad podstawowych i specjalistycznych dla 85 firm. Projekt miał na celu usunięcie bariery dostępu do konkretnej wiedzy związanej głównie z prawem podatkowym, prawem pracy, sporządzaniem biznes planów, finansowaniem rozwoju firm, dostępnych środków pomocowych dla MSP.

Projekt „Udzielanie jednorazowych dotacji osobom fizycznym podejmującym pozarolniczą działalność gospodarczą”, realizowany w 2001r. na podstawie umowy z Małopolską Agencją Rozwoju Regionu S.A. Przygotowano 155 kompletnych wniosków o dotację. Celem projektu było wsparcie osób podejmujących działalność gospodarczą kwotą 3,6 tys. zł na zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia itd.