Wyposażenie nowej siedziby i podniesienie standardu świadczonych usług Stowarzyszenia „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju”

Projekt „Wyposażenie nowej siedziby i podniesienie standardu świadczonych usług Stowarzyszenia „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” realizowany był w terminie 30.09.2010 – 31.07.2011. Wartość projektu wyniosła 135.693,20 złotych.

Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – działanie 2.1C, kwotą 58.775,96 złotych.

Projekt polegał na wyposażeniu nowej siedziby Stowarzyszenia w odpowiedni sprzęt techniczny i w efekcie podniesieniu standardu i jakości świadczonych przez Stowarzyszenie usług.

W ramach projektu zakupiono nowe wyposażenie biurowe i elektroniczne, zrealizowano sieć teleinformatyczną oraz zakupiono programy biurowe poprawiające jakość pracy oraz program księgowy wspomagający pracę funduszy pożyczkowych.