Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą II

Projekt „ZOSTAŃ MAŁOPOLSKIM PRZEDSIĘBIORCĄ II” powstał jako kontynuacja działania na rzecz promocji przedsiębiorczości i samozatrudnienia zainicjowanego w projekcie „Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą”.

Celem projektu było aktywne wspieranie zatrudnienia poprzez stymulowanie powstawania na terenie małopolski mikroprzedsiębiorstw (co najmniej 440), w tym innowacyjnych.

Projekt był realizowany w ramach Konsorcjum przez MAŁOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. w Partnerstwie z 8 instytucjami otoczenia biznesu działającymi na terenie całego województwa małopolskiego. Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej było  partnerem projektu i odpowiedało za jego realizację na terenach powiatu suskiego i wadowickiego.

Czas trwania projektu: styczeń 2010 – czerwiec 2012.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 6 „Rynek pracy otwarty na wszystkich” Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”