Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą

Projekt „Zostań małopolskim przedsiębiorcą” był realizowany w ramach Konsorcjum przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Partnerstwie z 8 instytucjami otoczenia biznesu działającymi na terenie całego województwa małopolskiego.

Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 6 „Rynek pracy otwarty na wszystkich” Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.

Głównym celem projektu było  stworzenie korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości w Małopolsce poprzez zastosowanie kompleksowych form wsparcia na rzecz 405 osób planujących założenie firmy na terenie Małopolski.

Czas trwania projektu: Listopad 2008 – Luty 2011.

Całkowita wartość projektu:19 841 366,60 zł.

Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej było  partnerem projektu i odpowiedało za jego realizację na terenach powiatu suskiego i limanowskiego.