AKTUALNOŚCI

II nabór do projektu Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II

Już od 14 czerwca 2018 roku zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych w ramach II naboru do  projektu Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II. Nabór potrwa do 20 czerwca 2018 r. W wyniku naboru wyłonione zostaną 15 osobowe grupy. W ramach każdej grupy min. 14 osób których biznesplany otrzymają pozytywną ocenę merytoryczną otrzymają grant na rozpoczęcie działalności gospodarczej […]

czytaj więcej

Informacj o wyniku postępowania Zapytanie ofertowe nr 4/2018/ZPPII

Zapytanie ofertowego nr 4/2018/ZPPII Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej informuje o wyniku postepowania o wyłonienie Wykonawcy świadczenia usługi cateringu podczas zajęć grupowych realizowanych w ramach projektu „Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II”, W wyniku przeprowadzonego zapytania wpłynęła do Stowarzyszenia następująca oferta: 29 maja 2018 roku do Stowarzyszenia” Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” wpłynęła […]

czytaj więcej

Informacja!

Informujemy, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) i wynikającymi z tego obowiązkami zmianie ulegają wzory dokumentów obowiązujących w Stowarzyszeniu. Więcej informacji w Biurze oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia. 

czytaj więcej

CATERING – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2018/ZPPII dotyczące świadczenia usługi cateringu podczas zajęć grupowych realizowanych w ramach projektu Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II

Zapytanie ofertowe nr 4/2018/ZPPII dotyczące świadczenia usługi cateringu podczas zajęć grupowych realizowanych w ramach projektu Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II  (RPMP.08.03.01-12-0152/17)  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Niniejsze zamówienie zostaje dokonane zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego […]

czytaj więcej

Informacj o wyniku postępowania Zapytanie ofertowe nr 3/2018/ZPPII

Zapytanie ofertowego nr 3/2018/ZPPII Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej informuje o wyniku postepowania o wyłonienie Wykonawcy  świadczenia usług indywidualnego doradztwa zawodowego w zakresie badania predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej oraz diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych kandydatów w ramach projektu Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II,  W wyniku przeprowadzonego zapytania wpłynęła do Stowarzyszenia następująca oferta: […]

czytaj więcej