URUCHOMIONO NOWY FUNDUSZ POŻYCZKOWY „ODBUDOWA” OD 1 GRUDNIA 2010 ROKU

Fundusz Pożyczkowy „Odbudowa” powstał ze środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II Osi priorytetowej MRPO „Gospodarka regionalnej szansy” Działanie 2.1. „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw” Schemat D „Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw”
Przedmiotem projektu jest udzielenie preferencyjnych pożyczek przedsiębiorcom mikro, małym i średnim, działającym na terenie województwa małopolskiego, dotkniętych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi spowodowanymi działaniem siły wyższej, w okresie po 1 maja 2010 roku (np.: powódź, pożar, grad, śnieżyce, uderzenie pioruna, huragany, katastrofalne wypadki środków transportu spowodowane żywiołami natury, itp.). Aby uzyskać pożyczkę należy wystąpić do Funduszu z wnioskiem nie później niż 12 miesięcy od dnia wystąpienia szkody i przedstawić stosowne zaświadczenia potwierdzające wystąpienie szkody.

Przedmiotem projektu jest udzielenie preferencyjnych pożyczek przedsiębiorcom mikro, małym i średnim, działającym na terenie województwa małopolskiego, dotkniętych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi spowodowanymi działaniem siły wyższej, w okresie po 1 maja 2010 roku (np.: powódź, pożar, grad, śnieżyce, uderzenie pioruna, huragany, katastrofalne wypadki środków transportu spowodowane żywiołami natury, itp.). Aby uzyskać pożyczkę należy wystąpić do Funduszu z wnioskiem nie później niż 12 miesięcy od dnia wystąpienia szkody i przedstawić stosowne zaświadczenia potwierdzające wystąpienie szkody. Ponadto wsparcie w postaci preferencyjnych pożyczek z możliwością częściowego umorzenia, będzie stanowić pomoc publiczną, która będzie miała charakter pomocy de minimis. Pożyczkobiorca otrzyma umorzenie do 50% wartości udzielonego przez Fundusz kapitału, jeżeli spłaci 50% pożyczkowego kapitału i równocześnie zrealizuje inwestycję rozwojową w terminie i zgodnie z umową.

Informacje o Funduszu Odbudowa oraz stosowne dokumenty można uzyskać i złożyć kompletne wnioski w:

 1. siedzibie Stowarzyszenia „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
 2. Punkcie Konsultacyjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej – Cech Rzemiosł Różnych ul. Jagiellońska 6, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska w każdą środę w godz. 9.00 – 15.00
 1. Punkcie Konsultacyjnym w Wadowicach – Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości  ul. Krakowska 10, 34 – 100 Wadowice w każdy czwartek i piątek w godz. 9.00 – 15.00.

Pożyczka dla przedsiębiorców:

 1. Mikro,
 2. Małych,
 3. Średnich.

Cel pożyczki: inwestycyjny

Wysokość pożyczki:
 1. Minimalna wysokość: 5.000 zł
 2. Maksymalna wysokość: 350.000 zł

Maksymalny okres spłaty pożyczki:

 1. 60 miesięcy dla pożyczek o wysokości niższej niż 100.000 zł
 2. 72 miesiące dla pożyczek o wysokości wyższej niż 100.000 zł

Maksymalny okres karencji: 6 miesięcy

Oprocentowanie pożyczek jest stałe i w skali roku wynosi 4,00%
Nie pobierane są żadne dodatkowe opłaty związane z udzieleniem pożyczki.

Dokumenty do pobrania:

 1. Informacje wstępne
 2. Regulamin Funduszu Pożyczkowego „Odbudowa”
 3. Wniosek o pożyczkę
 4. Zestawienie do wniosku o pożyczkę
 5. Wniosek o umorzenie pożyczki
 6. Zaświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach
 7. Informacja o otrzymanej pomocy publicznej
 8. Wzór umowy pożyczki
 9. Wzór umowy poręczenia
 10. Oświadczenie przedsiębiorcy o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis