Uwaga Przedsiębiorcy! Pożyczka Płynnościowa POIR!

Uwaga Przedsiębiorcy! Pożyczka Płynnościowa POIR!

Uwaga Przedsiębiorcy!

Informujemy, że pożyczka z programu Tarczy Antykryzysowej Pożyczka Płynnościowa POIR jest już dostępna!

Pożyczka Płynnościowa POIR jest udzielana bez jakichkolwiek opłat i prowizji.

W ramach w/w instrumentu instrumentu finansowego Stowarzyszenie „ Samorządowe Centrum
Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej będzie obsługiwało mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego.

 

Do pobrania:

Regulamin

Umowa pożyczki – wzór

Formularz wniosku o pożyczkę 

Kwestionariusz osobisty 

Biznesplan – pełna rachunkowość

Biznesplan – uproszczona rachunkowość

COVID-19-uproszczony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc

Deklaracja pochodzenia środka trwałego

Oświadczenie do hipoteki

Oświadczenie dot. kosztów windykacji

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP

Oświadczenie poręczyciela i współmałżonka poręczyciela

Oświadczenie współmałżonka pożyczkobiorcy

Komunikat Komisji Europejskiej

Obowiązek informacyjny

Upoważnienie do BIG

Karta Produktu

Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych