Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Przygotowanie i prowadzenie Punktu Naborów Wniosków w miejscowościach: Chrzanów, Nowy Sącz w ramach projektu Fundusz Pożyczkowy „Nowy Małopolski Przedsiębiorca”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Przygotowanie i prowadzenie Punktu Naborów Wniosków w miejscowościach: Chrzanów, Nowy Sącz w ramach projektu Fundusz Pożyczkowy „Nowy Małopolski Przedsiębiorca”

  Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju”  w Suchej Beskidzkiej zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu uproszczonym, którego przedmiotem zamówienia jest  świadczenie usług:  „ Przygotowanie i prowadzenie Punktu Naboru Wniosków Pożyczkowych w miejscowościach Chrzanów i  Nowy Sącz” w ramach dwóch odrębnych zadań. Niniejsza usługa jest kontynuacją realizowanego projektu „Nowy Małopolski Przedsiębiorca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 

DO POBRANIA

  1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  2. Załącznik nr 1- Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia- Uproszczona
  3. Załącznik nr 2- Regulamin Funduszu Pożyczkowego Nowy Małopolski Przedsiębiorca
  4. Załącznik nr 3- Wzór Wniosku o pożyczkę w ramach Funduszu Pożyczkowego Nowy Małopolski Przedsiębiorca
  5. Załącznik Nr 4 – Formularz cenowy – oferta
  6. Załącznik Nr 5 – Projekt Umowy
  7. Załacznik Nr 6 – Wykaz świadczonych usług- Załącznik udokumentowania doświadczenia wykonawcy
  8. Załącznik Nr 7 – Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do świadczenia usług

 

« wróć do listy newsów