AKTUALNOŚCI

Fundusz Pożyczkowy „SKAWA+” – formularze do pobrania

Szanowni Państwo! Informujemy, że od 20.04.2022 r. został uruchomiony nabór ciągły wniosków o pożyczki z Funduszu Pożyczkowego „SKAWA+”. Poniżej do pobrania formularze niezbędne do ubiegania się o pożyczkę z Funduszu Pożyczkowego „SKAWA+”. Do pobrania: Regulamin Funduszu Pożyczkowego „SKAWA+” Załącznik nr 1: Tabela opłat i prowizji Załącznik nr 3: Formularz Wniosku Pożyczkowego.             […]

czytaj więcej

Uwaga Przedsiębiorcy! Już wkrótce rusza nowy Fundusz Pożyczkowy „SKAWA+”

Uprzejmie informujemy, że już niebawem uruchamiamy nowy Fundusz Pożyczkowy „SKAWA+”. Pożyczka będzie skierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Małopolski. Maksymalna wartość jednostkowej pożyczki nie może przekroczyć 1.000.000,00 zł. Pożyczka może być przeznaczana na finansowanie przedsięwzięć gospodarczych, ekonomicznie rentownych, realizowanych przez małopolskie MŚP, w szczególności na pokrycie z tego tytułu ich wszelkich wydatków bieżących i […]

czytaj więcej

Pożyczka dla START-UPÓW – ostatnie wolne środki

  Szanowni Przedsiębiorcy! Uprzejmie informujemy, że w związku ze zbliżającym się zakończeniem projektu w ramach Funduszu Pożyczkowego – POŻYCZKA DLA START-UPÓW „Wsparcie ze środków EFRR i Budżetu Państwa dla MŚP działających na rynku do 24 miesięcy” dostępna jest pula środków w wysokości 110.000 zł na pożyczkę inwestycyjną. Więcej szczegółów TUTAJ Zapraszamy!  

czytaj więcej

POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA POIR W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM – lista wniosków

Poniżej przedstawiamy listy wniosków złożonych w ramach przeprowadzonego Naboru w dniach 03.03-07.03.2022r.: Podstawowa Lista Wniosków Rezerwowa Lista Wniosków Lista pozostałych wniosków Łączna wartość wszystkich złożonych wniosków wyniosła ponad 151 mln zł (375% alokacji). Zgodnie z Regulaminem Udzielania Pożyczek z Funduszu Pożyczkowego:  „Pożyczka Płynnościowa POIR” wnioski z Podstawowej Listy Wniosków zostaną poddane ocenie formalnej w pierwszej […]

czytaj więcej

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU UDZIELANIA POŻYCZEK PŁYNNOŚCIOWYCH POIR REACT-EU

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU UDZIELANIA POŻYCZEK PŁYNNOŚCIOWYCH POIR REACT-EU W związku z zakończeniem Okresu Budowy Portfela oraz wyczerpaniem limitu środków informujemy, że z dniem 28.02.2022 r. Konsorcjum zakończyło udzielanie Pożyczek Płynnościowych POIR REACT-EU w ramach 6 osi priorytetowej.  W ramach projektu złożonych zostało 305 wniosków na łączną kwotę 212 760 412,92 zł. Udzielone  zostały 103 pożyczki  na łączną […]

czytaj więcej